Fiskarheden har de senaste åren varit tidigt ute med ny mätteknik, med målet att öka både volym och värde av sin produktion. Men det kräver både engagemang och resurser att vara med i frontlinjen.

– Det är inte alltid enkelt att vara tidigt ute med ny teknik, konstaterar Fiskarhedens vd Magnus Larsson. Vi är i praktiken med och utvecklar framtidens teknik för sågverksindustrin i samarbete med våra leverantörer.

Flera nya investeringar har gjorts de senaste åren medan andra planer har fått skjutas på. Eftersom ekonomin under en period blev ansträngd både av produktionsbortfallet 2019 och av pandemins inledande tvärnit. Men det kunde blivit värre.

När många avbokade sina ordrar under någon månad våren 2020 hade vi att välja mellan att permittera personalen eller att fortsätta producera och satsa på att vi skulle klara av att sälja allt inom rimlig tid.

Marknaden kom snart igång igen, Fiskarheden kunde sälja allt man hade producerat och satsningen lyckades utan att behöva permittera personalen.

Läs hela artikeln i NTT@woodnet här: https://fiskarheden.se/wp-content/uploads/2021/10/Fiskarheden-10-11_NTT8_2021.pdf