Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Hållbarhet

Vår vision

En växande, hållbar samhällsbyggare med nöjda kunder i alla led.

HÅLLBARHETSRAPPORT

En resa mot en hållbar framtid

För oss på Fiskarheden är hållbarhet ett samspel där ekonomisk och social hållbarhet leder till ekologisk hållbarhet. Vi strävar efter att främja dessa områden i harmoni, med målet att inte bara bygga starka gemenskaper och säkra vår verksamhets långsiktiga framgång, utan också för att aktivt bidra till vår planets välbefinnande.
MILJÖ- OCH SPÅRBARHETSPOLICY

Miljö och sociala värden

Fiskarheden verkar för att arbetet bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för både människan och miljön. Det beskrivs i vår Miljö- och Spårbarhetspolicy. Fiskarheden skapar många arbetstillfällen direkt på sågverket och i övriga koncernen, och indirekt genom bland annat behovet av entreprenörer. Vi tar ansvar för hela värdekedjan genom omsorgen av entreprenörer, vidareutbildningar samt stöttning och sponsring av många barn- och ungdomslag eller lokala föreningar.

Certifiering

Fiskarhedens Trävaru AB samt Fiskarhedens Komponenter AB är certifierat enligt PEFC och FSC®. Fiskarheden tar ansvar för hela kedjan genom att vi är spårbarhetscertifierade. Det innebär att råvaran kommer från certifierade skogar eller är kontrollerat virke, dvs virke som inte kommer från kontroversiella källor enligt FSC Controlled Wood eller PEFC Controlled Sources.

Certifikat och nedladdningar Fiskarheden Trävaru AB

PEFC Skogsbruk (pdf): 1701153
PEFC Spårbarhet (pdf):  ICSE-PEFC-COC-1700274
PEFC Trademark Licence Code:  PEFC/05-32-60

FSC® Spårbarhet (pdf): SAI-COC-010628
FSC® Trademark Licence Code: FSC-CO15713
FSC® Controlled Wood: SAI-CW-010628

Environmental Product Declaration (pdf)
Specifikt för sågat virke av gran eller tall.

Certifikat och nedladdningar Fiskarhedens Komponenter AB

PEFC Spårbarhet (pdf): ICSE-PEFC–COC-0145639
FSC® Spårbarhet: SAI-COC-010915


 

Övrigt

Kreditvärdighet
Fiskarhedens Trävaru AB har högsta kreditvärdighet (AAA)

Revisionsrapport 2022 (pdf)

Hållbarhetsbesked biodrivmedel och biobränslen (pdf)

Kontaktperson certifiering

Henrietta Budgifvars

Lednings- och processutvecklare
Trävaror