Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Hållbarhet

Vår vision

En växande, hållbar samhällsbyggare med nöjda kunder i alla led.

HÅLLBARHETSRAPPORT

Framtidens framgång bygger på hållbarhet

Genom att ta ansvar för vårt ekologiska fotavtryck, skapa en balans mellan ekonomisk tillväxt och socialt välbefinnande, och investera i utbildning och innovation kan vi bygga en mer hållbar framtid för oss alla. Vi tänker framåt och försöker hela tiden förfina våra arbetssätt och göra dem ännu mer effektiva, säkra och hållbara genom bland annat energibesparingar, ständigt arbete för minskat spill/vrak på sågverkssidan, effektivare och miljövänligare transporter. För att utveckla arbetsmiljön jobbar vi ständigt med förbättringar, både fysiskt och psykosocialt. Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet är prioriterade områden inom företaget och vi jobbar på många olika sätt för att personalen ska trivas och må bra. Vi har en råvara, en produkt och en framtidstro som andas hållbarhet. Vi jobbar för att skapa långsiktig lönsamhet som sträcker sig generationer framåt.
MILJÖ- OCH SPÅRBARHETSPOLICY

Miljö och sociala värden

Fiskarheden verkar för att arbetet bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för både människan och miljön. Det beskrivs i vår Miljö- och Spårbarhetspolicy. Fiskarheden skapar många arbetstillfällen direkt på sågverket och i övriga koncernen, och indirekt genom bland annat behovet av entreprenörer. Vi tar ansvar för hela värdekedjan genom omsorgen av entreprenörer, vidareutbildningar samt stöttning och sponsring av många barn- och ungdomslag eller lokala föreningar.

Certifiering

Fiskarhedens Trävaru AB samt Fiskarhedens Komponenter AB är certifierat enligt PEFC och FSC®. Fiskarheden tar ansvar för hela kedjan genom att vi är spårbarhetscertifierade. Det innebär att råvaran kommer från certifierade skogar eller är kontrollerat virke, dvs virke som inte kommer från kontroversiella källor enligt FSC Controlled Wood eller PEFC Controlled Sources.

Certifikat och nedladdningar Fiskarheden Trävaru AB

PEFC Skogsbruk (pdf): 1701153
PEFC Spårbarhet (pdf):  ICSE-PEFC-COC-1700274
PEFC Trademark Licence Code:  PEFC/05-32-60

FSC® Spårbarhet (pdf): SAI-COC-010628
FSC® Trademark Licence Code: FSC-CO15713
FSC® Controlled Wood: SAI-CW-010628

Environmental Product Declaration (pdf)
Specifikt för sågat virke av gran eller tall.

Certifikat och nedladdningar Fiskarhedens Komponenter AB

PEFC Spårbarhet (pdf): ICSE-PEFC–COC-0145639
FSC® Spårbarhet: SAI-COC-010915


 

Övrigt

Kreditvärdighet
Fiskarhedens Trävaru AB har högsta kreditvärdighet (AAA)

Revisionsrapport 2022 (pdf)

Hållbarhetsbesked biodrivmedel och biobränslen (pdf)

Kontaktperson certifiering

Henrietta Budgifvars

Lednings- och processutvecklare
Trävaror