Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Så går en virkesaffär till

En skogsaffär – steg för steg

Hur går en skogsaffär till egentligen? Här kan du se det vanliga förloppet, steg för steg. Du börjar alltid med att ta kontakt med en av våra virkesköpare som finns nära din skog, om inte vi hinner höra av oss först.

INVENTERING OCH TAXERING

1. Vi besöker ditt skifte

Efter inledande kontakt med en av våra virkesköpare görs ett fältbesök på din skog. Vi går igenom vilka behov som finns och vilka mål du har med din fastighet. Därefter görs en taxering, det vill säga en ungefärlig bedömning av hur stor volym som de planerade åtgärderna kommer att ge samt ett preliminärt virkesvärde.
KONTRAKT, REGISTRERING OCH UTBETALNINGAR

2. Vi skriver kontrakt

När vi är överens om vilka skogsåtgärder som ska göras skriver virkesköparen ett kontrakt med dig, som ni går igenom tillsammans. I detta skede rekommenderar vi även att du planerar hur du vill ha utbetalningarna av virkeslikviden så att de passar din ekonomi på bästa sätt. Betalplan eller insättning på ett skogskonto är några alternativ på hur du kan fördela inkomsterna från skogen över flera år. Uppgifterna från avtalet registreras i VSOP, som är Fiskarhedens affärssystem. Där anges bland annat identiteter för säljare och köpare samt kartkoordinater för den trakt det gäller.
INPLANERING AV SKOGSTJÄNSTER

3. Åtgärderna schemaläggs

Skogsåtgärderna planeras utifrån det vi kommit överens om. Maskingruppen som ska utföra arbetet får tydliga instruktioner baserade på vår överenskommelse och kan planera in avverkningen, eller annan tjänst, med passande maskiner vid lämplig tidpunkt. Du kommer att få besked om när arbetet ska påbörjas.
AVVERKNING OCH VÄLTLAPPAR

4. Åtgärderna utförs

Den schemalagda åtgärden utförs av våra anlitade entreprenörer. Vid gallring eller föryngringsavverkning körs virket fram till bilväg. Det läggs upp vältor och märks med vältlappar. Vältlapparna är märkta med ett unikt nummer som gör att virket kan härledas till just ditt kontrakt.
TRANSPORT OCH INMÄTNING

5. Ditt virke mäts upp

Virket transporteras till en mottagninsplats i anslutning till sågverket eller massaindustrin. Där genomför Biometria en opartisk mätning av virket, så att du som skogsägare kan vara helt trygg i din virkesaffär.
AVRÄKNING OCH UTBETALNING

6. Vår virkesaffär slutredovisas

När allt virke från din avverkning är inkört och inmätt gör Fiskarhedens Trävaru en slutredovisning av din virkesaffär som ger en totalbild av kontraktet. Därefter betalas köpeskillingen ut till dig enligt överenskommelsen i ditt kontrakt.
SKOGSVÅRD

7. Föryngra din skog

Om du har låtit göra en slutavverkning bör föryngringsåtgärder vidtas de närmaste åren efter avverkningen. Fiskarhedens Trävaru hjälper till med markberedning, plantering och liknande tjänster.

Träffa en virkesköpare

Vi på Fiskarheden kan trakten och bryr oss om den. Prata med oss om du funderar på något som har med skogen att göra. Vi ser till att du får ut det rätta värdet av din skog, samtidigt som vi värnar om miljö och klimat.