Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Certifiera din skog

Ansvar för människa och miljö

Marknaden efterfrågar alltmer certifierade skogsprodukter. Certifieringen omfattar hela kedjan – från skogsråvaran och entreprenörernas tjänster till verksamheten i industrin. Certifieringen kan bidra till att trä blir starkare i konkurrensen med andra material och ju fler certifierade skogsprodukter, desto mer ökar vi konkurrenskraften för träbaserade klimatsmarta produkter.

Certifiering tillvaratar markens produktionsförmåga med rätt skogsskötsel för långsiktig avkastning. Ett certifierat skogsbruk tar hänsyn till både natur- och kulturmiljöer men också till närboende som berörs av en avverkning.

Det är frivilligt om du väljer att certifiera din skog eller inte. Genom att certifiera skogen tar du ansvar för människor och miljö samtidigt som ditt skogsbruk bedrivs hållbart och blir mer lönsamt. Certifiering innebär att man ska följa både svensk lagstiftning och gällande certifieringsstandards. Man ska ha en grön skogsbruksplan där åtgärdsförslagen är vägledande för skötseln av skogen. Planens beståndsuppgifter ska uppdateras löpande efter utförda åtgärder. Fiskarheden anlitar bara PEFC-certifierade entreprenörer.

Fiskarheden hjälper dig att enkelt certifiera din skog. Detta sker genom ett samarbete med Prosilva Skogscertifiering i enlighet med både svensk PEFC skogsstandard och FSC®-standard.

Läs mer om certifiering samt hur du blir certifierad steg-för-steg:
skogscertifiering.se

Vill du veta mer om vad en certifiering skulle innebära för dig?
Kontakta någon av våra virkesköpare så berättar de mer

Läs mer om Fiskarhedens certifierings- och hållbarhetsarbete

Träffa en virkesköpare

Vi på Fiskarheden kan trakten och bryr oss om den. Prata med oss om du funderar på något som har med skogen att göra. Vi ser till att du får ut det rätta värdet av din skog, samtidigt som vi värnar om miljö och klimat.