Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Att jobba i skogsbranschen

Många olika yrkesroller

I skogen växer framtiden. Idag är runt 70 000 personer i Sverige direkt anställda i skogsbranschen. I skogen växer arbetstillfällen. Det finns många olika yrkesroller att välja bland. Skogsbranschen behöver kompetens inom allt från biologi, ekologi och skogsskötsel till kemiteknik, datavetenskap, IT och kommunikation.

Exempel på yrken i skogsbranschen

Skogsmästare – jobba som t ex virkesköpare och arbetsledare

Jägmästare – chef eller specialist inom t ex skogsskötsel.

Skogsmaskinförare – jobba i skogen med t ex slutavverkning eller gallring.

Skogsbrukstekniker – jobba som skogsmaskinförare, arbetsledare, planerare, skogsvårdsentreprenör eller avverkningsentreprenör.

Skogsplanerare – utför skogsbruksplaner och planering av skogliga åtgärder, till exempel avverkning och skogsvård.

Viltmästare – jobba med bl a viltförvaltning på större gårdar och skogsbolag eller som jaktvårdskonsulenter alternativt inom viltforskningen.

Virkesmätare – jobbar oftast vid ett sågverk eller massaindustri. Virkesmätaren mäter mängden virke och bedömer kvaliteten så att virket värderas och sorteras rätt.

Här kan du läsa mer om olika yrkesroller: Jobba Grönt

Det finns olika vägar att gå: Högskola, universitet, yrkesutbildningar eller gymnasium.
Läs mer om skog och utbildningar