Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Om Fiskarheden

Timber that makes a difference

Fiskarhedenkoncernen innehåller förutom sågverk fastighetsbolag, komponent- och fönsterfabriker samt entreprenadbolag. Sågverket, som är ett av Sveriges största och modernaste privatägda sågverk, utgör tillsammans med Skogsavdelningen Fiskarhedens Trävaru AB.

Vår historia

Fiskarhedens Trävaru AB berättar att sågen ligger i byn Fiskarheden, bara någon kilometer söder om Vasaloppsstarten. Det första Vasaloppet genomfördes 1922. Året efter etablerades Fiskarhedens Sågverksförening u.p.a. Initiativtagare var Johan Jacobsson, som 1919 återvände till hembygden efter en tid i USA. Med sig hem hade han en del slantar och en vision om ett modernt sågverk i Fiskarheden. Bland de som satsade hela 5 000 kronor (i dagens penningvärde 135 000) fanns förutom Johan Jacobsson själv, några välbeställda bönder från Transtrand.

Sponsring

Vår sponsring ska utveckla samhället och bygden. Hållbarhet ska alltid finnas med i grunden liksom den lokala förankringen. Sponsringen ska bidra till att stärka varumärket Fiskarheden.

Hållbarhet

Genom att ta ansvar för vårt ekologiska fottryck, skapa en balans mellan ekonomisk tillväxt och socialt välbefinnande, och investera i utbildning och innovation kan vi bygga en mer hållbar framtid för oss alla.