Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Skogsadministrationen

Vi på Fiskarheden kan trakten och bryr oss om den. Prata med oss om du funderar på något som har med skogen att göra. Vi ser till att du får ut det rätta värdet av din skog, samtidigt som vi värnar om miljö och klimat.

Kontaktpersoner

Per Limberg

Råvaruchef
Trävaror

Jan-Olov Mattsson

Affärsutvecklingschef skog
Trävaror

Lars Pettersson

Utveckling skogliga affärssystem
Trävaror

Rasmus Vikström

Projektledare Viol 3-införande
Trävaror

Stefan Gren

Skogsvårds- och värderingsansvarig
Trävaror

Ulrika Limberg

Virkesadministratör
Trävaror

Albin Berling

Avverkning & Transportledare
Trävaror