Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Nybliven skogsägare

Råd till dig som nybliven skogsägare

Du som är nybliven skogsägare har mycket att sätta dig in i. Först och främst ska du fundera över vad du vill med din skog. Sätt upp mål och fundera vad du ska ha din skog till. Här hjälper vi dig med några tips och råd om hur du kan få mer kunskap.

  • En skogsbruksplan är grunden till ett framgångsrikt och lönsamt skogsägande och ett bra underlag för åtgärdsplaneringen i din skog. Planen ger dig översikt över fastigheten och underlättar för dig att göra rätt åtgärder vid rätt tidpunkt.
  • Ekonomi, deklaration och skatter. Skogens ekonomi kan verka krånglig men det finns råd att få. Vi förmedlar kontakter till kvalificerade skatte- och ekomonirådgivare.
  • Ta hjälp av rådgivare. Vi hjälper dig med råd om både skogens skötsel och vilka lagkrav som gäller för ditt skogsägande. Kontakta våra virkesköpare.
  • Förvaltning. Om du bara har lite tid över för skogen men ändå vill sköta den på ett hållbart sätt med maximal nytta kan Fiskarhedens förvaltningsavtal vara en bra lösning. Förvaltning är ett helhetskoncept för din fastighet där du får värdefulla råd och hjälp med ditt skogsägande. I samråd med dig tar vi hand om din skog och hjälper dig utveckla olika värden på din skogsfastighet och gör ditt skogsägande enkelt.
  • Risker för skador på skogen p g a extremväder, insekter mm. Vi ger dig råd och tipsar även om användbara länkar: skogskunskap.se
  • Tänk framåt – försäkra din skog mot bl a bränder, stormar, granbarkborreangrepp.

Träffa en virkesköpare

Vi på Fiskarheden kan trakten och bryr oss om den. Prata med oss om du funderar på något som har med skogen att göra. Vi ser till att du får ut det rätta värdet av din skog, samtidigt som vi värnar om miljö och klimat.