Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Skogsbruksplan

Översikt för rätt åtgärd vid rätt tidpunkt

Skogsbruksplanen är ett utmärkt verktyg och underlag för att göra rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Planen ger översikt över fastigheten. Det är lättare att planera och prioritera skötseln av skogen med hjälp av en skogsbruksplan. I den synliggörs både ekonomiska och ekologiska värden på fastigheten.

En skogsbruksplan innehåller

  • Beskrivning av skogen i ord och siffror baserad på mätningar och bedömningar
  • Beskrivning av alla bestånd och förslag på åtgärder
  • Karta över hela fastigheten uppdelat på varje bestånd
  • Sammanställning över hela fastigheten
  • Data på virkesförrådet
  • Markering av områden som är registrerade hos Skogsstyrelsen eller andra myndigheter
  • Uppgifter om registrerade forn- och kulturlämningar

Vi förmedlar kontakter till plantillverkare. Om du önskar en grön certifieringsanpassad skogsbruksplan kan vi förmedla även det. Kontakta en virkesköpare nära dig.

Vid gallring, slutavverkning och andra skogsskötselåtgärder använder vi endast PEFC-certifierade entreprenörer. För oss är det viktigt att ta hänsyn till både närmiljön och att lämna så lite avtryck för kommande generationer som möjligt.

Träffa en virkesköpare

Vi på Fiskarheden kan trakten och bryr oss om den. Prata med oss om du funderar på något som har med skogen att göra. Vi ser till att du får ut det rätta värdet av din skog, samtidigt som vi värnar om miljö och klimat.