Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Sponsring

Vår sponsring utvecklar samhället och bygden

Vi behandlar inkomna ansökningar vid fyra tillfällen per år. Sista ansökningsdatum är således följande: 28 feb, 31 maj, 30 sept och 30 nov.

Vår sponsring utvecklar samhället och bygden. Hållbarhet finns alltid med i grunden liksom den lokala förankringen och vi strävar efter en geografisk spridning över Fiskarhedens verksamhetsområden. Sponsringen ska bidra till att stärka varumärket Fiskarheden och nyttan för Fiskarheden vägs in i valet av vilka som sponsras.

Vi sponsrar i första hand lokala föreningar, klubbar och organisationer inom Fiskarhedens verksamhetsområde med våra lokala virkesköpare som kontaktpersoner. I andra hand sponsrar vi enskilda individer som är av speciellt intresse för Fiskarheden och har lokal anknytning till de områden där vi verkar. När det gäller idrottare är ett kriterium för sponsring att idrotten ska utgöra den huvudsakliga sysslan. Sponsringarna utvärderas varje år och ny bedömning för kommande år görs utifrån de ansökningar som kommer in.

Ett grundläggande krav är att föreningen eller organisationen verkar utifrån ett mångfalds- och jämlikhetsperspektiv där faktorer som bl a kön, ursprung och sexuell läggning värderas lika. Den som sponsras ska dela Fiskarhedens värdegrund som är inkluderande, gemensamt och hållbart. Vi sponsrar inte företag eller verksamhet med partipolitisk eller religiös verksamhet.


Ansökningsformulär

    Grunduppgifter
    Information om er verksamhet

    Tidsperiod för samarbetet

    Övrigt