Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Grefs

Fullservice inom entreprenad & transport

Sedan 2023 ingår Grefs i Fiskarhedenkoncernen. Grefs är ett entreprenad- och åkeriföretag med gedigen erfarenhet och kunskap från branschen. En bred maskin- och fordonspark erbjuder allt inom transport och entreprenadarbeten. Maskinförarna är skickliga och erfarna, och vi anpassar lösningar efter kundens önskemål och behov.

Grefs erbjuder tjänster inom:
• Schaktning, grävning
• Planering och nyanläggning av tomter
• Vatten-, avlopps- & dräneringsarbeten
• Byggnationer av husgrunder
• Grusning av vägar och gårdsplaner
• Vägbrytning
• Grönytor och planteringar
• Vinterväghållning, trumtining, sandning
• Lastbilstransporter
• Hjullastararbeten
• Kranarbeten
• Dikning, vägkantsröjning
• Väghyvling och grusåtervinning
• Försäljning av grus, matjord, sand m.m.
• Mät- och kartteknik

Läs mer på grefs.se

Kontaktpersoner

Pernilla Gref Hansson

Vd
Entreprenad

Jon Hansson

Affärsutvecklare
Entreprenad Koncern

Gabriel Busk

Förman Entreprenad
Entreprenad Trävaror

Erika Hansson

Driftledare
Entreprenad

Jerker Spännar

Arbetsledning
Entreprenad

Sandra Bälter

Verksamhetsutvecklare
Entreprenad

Tobias Persson

Arbetsledare Sälen
Entreprenad