Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Grefs

Fullservice inom entreprenad & transport

Sedan 2023 ingår Grefs i Fiskarhedenkoncernen. Grefs är ett entreprenad- och åkeriföretag med gedigen erfarenhet och kunskap från branschen. En bred maskin- och fordonspark erbjuder allt inom transport och entreprenadarbeten. Maskinförarna är skickliga och erfarna, och vi anpassar lösningar efter kundens önskemål och behov.

Grefs erbjuder tjänster inom:
• Schaktning, grävning
• Planering och nyanläggning av tomter
• Vatten-, avlopps- & dräneringsarbeten
• Byggnationer av husgrunder
• Grusning av vägar och gårdsplaner
• Vägbrytning
• Grönytor och planteringar
• Vinterväghållning, trumtining, sandning
• Lastbilstransporter
• Hjullastararbeten
• Kranarbeten
• Dikning, vägkantsröjning
• Väghyvling och grusåtervinning
• Försäljning av grus, matjord, sand m.m.
• Mät- och kartteknik

Läs mer på grefs.se

Kontaktpersoner

Pernilla Gref Hansson

Vd
Entreprenad

Jon Hansson

Affärsutvecklare
Entreprenad

Erika Hansson

Driftledare
Entreprenad

Jerker Spännar

Arbetsledning
Entreprenad

Johan Eriksson

Arbetsledare Sälen
Entreprenad