Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Stora framsteg inom IT-området

Det händer saker hela tiden hos oss, inte minst inom IT. Fiskarheden ligger långt framme både nationellt och internationellt, ett exempel är införandet av eget 5G-nät. Hela tiden pågår förbättrings- och utvecklingsarbeten men också en kamp för säkerheten och att skydda verksamheten.

Förutom 5G tas ytterligare steg för effektivisering och säkerhet, bland annat är nu en integrationsplattform på plats. Den integrerar, eller kopplar ihop olika manuella system till automatiska och skapar förutsättningar att få olika maskiner att kommunicera i samma format med varandra. Fram till idag har data levererats i olika format från olika processer men efter integrationen sker kommunikationen i samma format. Praktiskt kan det handla om olika data från mätstationen och sorteringen som nu automatiseras i samma format. Eller valutakurser som tidigare hämtats manuellt sker nu per automatik rakt in i våra system. Det här innebär stora effektiviseringsvinster, bland annat optimalare sågning, bättre utbyte av timret och högre leveransprecision.

Justerverkets produktionskameror samlade på en bild. Dessa kameror ser hela produktionslinjen på justerverket.

Dessutom byter vi till ett smart avancerat kamera- och övervakningssystem, Milestone, inom produktion vilket har många funktioner, bland annat:

  • playback – möjlighet att analysera vad som har hänt genom att spela tillbaka händelser i produktionen
  • effektivisering av arbetsflödet och åtgärder av eventuella problem med maskin eller rutiner
  • säkrare arbetsmiljö för personalen genom digitalisering och sedan implementation av AI
Datum: 2024-01-16
Kategori: Koncern, Okategoriserad, Startsida