Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Framtidens industri i fokus

Under två inspirerande dagar denna vecka arrangerade vi en workshop i Fiskarheden, där vi bjöd in aktörer från industrisektorn. Evenemanget fokuserade på diskussioner och tankar från vår implementering av 5G-teknologi och integreringen av IT/OT (Operational Technology) inom industriell IT.

Deltagarna, inklusive experter och representanter från ledande företag och institutioner som Scania Group, Åkerströms, Sandvik, Tele2, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), RISE, VirtuGrp och RADTONICS, delade med sig av sina insikter.

Diskussionerna täckte ett brett spektrum av ämnen, från autonoma fordon och industriella maskiner till klientdatorers kapaciteter, med ett särskilt fokus på säkerhetsfunktioner och potentialen hos 5G som en central bärare.

En del av samtalen ägnades åt den ökande vikten av data i industrin och hur denna kan nyttjas för att optimera processer och framtidssäkra användningen av AI-modeller för analytiska ändamål. Det diskuterades även hur krav kan ställas på underleverantörer för att säkerställa att framtidens system och maskiner kan stödja den efterfrågade informationen och funktionaliteten.

Som arrangörer vill vi tacka alla deltagare för deras bidrag och ser fram emot fortsatta samarbeten som kan forma framtidens industriella innovation och utveckling!

Datum: 2024-03-15
Kategori: Fiskarhedens Trävaru, Startsida