Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Testar case

Hållbart skogsbruk
Vilka krav ställer vi på den virkesråvara vi köper in?
Visa svar +
Dölj svar

All inköpt råvara ska minst uppfylla FSCs standard för Controlled Wood, läs mer här.

Vi har tydliga riktlinjer för råvaranskaffning. Vi avstår aktivt från handel med råvara som avverkats olagligt. Vi handlar inte heller med råvara från skogar där avverkning sker i strid med traditionell sedvanerätt, mänskliga rättigheter eller från skogar med höga bevarandevärden/nyckelbiotoper.

Vad betyder FSC?
Visa svar +
Dölj svar

Forest Stewardship Council, FSC, är ett certifieringssystem, där produkter certifierade enligt FSC-standarden ska komma från skogar som är brukade på ett ansvarsfullt sätt ur miljö­mässig, social och ekonomisk synvinkel.

Vad menas med att ni är skonsamma när ni köper in råvara?
Visa svar +
Dölj svar

Vi strävar efter att bedriva verksamheten på ett så skonsamt sätt som möjligt för skogen, miljön och för de anställda. Vi vill att råvara till största möjliga andel kommer från miljöanpassat, certifierat skogsbruk och allt vad det innebär. Alltså kontrolleras virkets ursprung för att kunna utesluta genetiskt modifierade träd eller virke som avverkats i strid med traditionella eller medborgerliga rättigheter. Vi kontrollerar också att det inte kommer ifrån skyddade skogar eller skogar som har avverkats för att kunna använda området för plantager eller icke-skoglig verksamhet.

Rubrik

Text

Vanliga frågor
Case

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet

Detta block kan användas om vi vill lägga upp artiklar om hur det fungerar i skogen. Eller lyfta någon för nya skogsägare. Tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Detta block kan användas om vi vill lägga upp artiklar om hur det fungerar i skogen. Eller lyfta någon för nya skogsägare. Tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Case

Lorem ipsum dolor sit amet ipsum dolor sit amet

Detta block kan användas om vi vill lägga upp artiklar om hur det fungerar i skogen. Eller lyfta någon för nya skogsägare. Tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam. Tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.