Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Bokningsvillkor Höknäsvallen

Betalningsvillkor
Betalning sker med kontokort i förskott vid bokningstillfället.
10% bokningsavgift tas ut på inbetalt belopp.

Avbokning
Vid avbokning behåller Fiskarhedens en administrationsavgift på 500 kr. Vid avbokning mindre än 45 dagar innan ankomst sker återbetalning endast mot uppvisande av läkarintyg som bekräftar orsaken till utebliven vistelse.

Incheckning
Lägenheten är klar för incheckning senast kl 16.00 på ankomstdagen.
Fiskarheden reserverar sig för eventuella förseningar vid incheckning p g a oförutsedda händelser. Kompensation för sådana förseningar ges ej.

Utcheckning
Ska ske senast kl 10.00 på avresedagen.

Reklamation
Klagomål på ditt boende ska anmälas omgående till fastigheter@fiskarheden.se, senast kl 12.00 dagen efter ankomst. Fel som uppstår under din vistelse ska även dessa omgående meddelas fastigheter@fiskarheden.se.

Nycklar
Upplåsning av dörr i samband med borttappad nyckel debiteras med 3 000 kr per utryckning.

Städning
Om avresestäd inte har förbokats är det gästens ansvar att utföra städning enligt städinstruktioner som finns i lägenheten innan avresan. Utebliven eller undermålig städning debiteras med en summa av lägst 3 000 kr.

Sänglinnen och badlakan
Ingår ej

Bokningens längd
Man kan göra en bokning som längst två månader i taget.

Laddning av elbil
Det är förbjudet att ladda elbil eller elhybrid i ett vanligt eluttag på grund av brandrisk. Missbrukas det debiteras hyresgästen en avgift på 3750 kr. Det kan även leda till att hyresavtalet sägs upp. Fiskarheden Fastigheter har rätt att koppla ur en pågående laddning av ett fordon om det inte står på rätt anvisad plats uppkopplad till anvisad laddstation.

Ansvar för egendom och visad hänsyn
Gästen ansvarar för skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier om skadan har orsakats av gästen. Kontroll sker i samband med avresestäd/avsyning efter utcheckning. Gästen debiteras för ersättning av den orsakade skadan.

Mellan kl 22.00 och 07.00 ska hänsyn och tystnad iakttas gentemot andra gäster.
Du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten än vad som uppgavs vid bokningen.
Rökförbud råder i alla utrymmen. Överträdelse mot detta medför en kostnad för sanering från 3000 kr.

Fiskarheden har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i gästens sällskap uppträder störande och/eller orsakar skadegörelse i boendet eller i dess område. Vid uppsägelse av avtalet med anledning av detta måste gästen och dess sällskap flytta ut från boendet med omedelbar verkan och utan återbetalning. Det tillkommer också en kostnad för ersättning från 3000 kr.

Force majeure
Om Fiskarheden, på grund av omständigheter som Fiskarheden inte råder över, är förhindrad att tillhandahålla avtalad prestation eller del därav, erbjuds gästen möjlighet till ombokning eller återbetalning av det belopp som har betalats, med undantag för eventuellt utnyttjade dygn av lägenheten samt nyttjade tilläggsprodukter. Gästen har ingen rätt till ersättning för ekonomisk skada, såsom onyttigt utlägg, förlorad inkomst eller förlust i näringsverksamhet.

Som omständighet som Fiskarheden inte råder över betraktas förhållanden som medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande. Detta inkluderar arbetskonflikter och andra omständigheter som Fiskarheden inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, pandemirestriktioner, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.

Vid hinder enligt föregående stycken har Fiskarheden rätt att säga upp avtalet genom att Kunden snarast underrättas om att Fiskarheden frånträder avtalet.

Vid frågor
Maila: fastigheter@fiskarheden.se

Höknäsvallen