Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Drömgränsen är nådd!

Nu har vi producerat 10 000 bitar per timme! Och inte nog med det, två rekord slogs på samma dag, ett på dagskiftet och ett på kvällsskiftet.

-Det är en laginsats och precis som sagts tidigare krävs det bra förutsättningar från hela produktionskedjan för att lyckas, berättar William Andersson, förman vid justerverket. Bra samarbete mellan skiftlagen och tydlig kommunikation kring de nya investeringarna är också bidragande orsaker till rekorden.

Det är inte bara antalet bitar per timme som nått nya höjder.
-Även kvaliteten blir ännu lite bättre, berättar Martin Eriksson, driftledare justerverk.

Målet är nu att hålla den nya nivån över tid.
-Men det finns mer att ge, nu tar vi sikte på kubikrekord, alltså producerad volym per timme, säger William Andersson.

Stolt personal på justerverket, fr v: William Andersson , Ove Svensson, Emil Lew och David Nilsson.
Datum: 2023-10-13
Kategori: Fiskarhedens Trävaru, Startsida