Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Information om klagomål

Det pågår en diskussion om en trakt på privatägd mark i Leksands kommun som vi avverkar. Några personer från ideell naturvård anser det vara höga naturvärden på trakten, med bl a hotade arter.

Här är fakta och kommentarer till detta:
Efter noggrann naturvärdesbedömning i fält anmäldes trakten för avverkning 2021. Skogsstyrelsen meddelade att området kunde avverkas med hänsyn till både natur- och kulturmiljön och arterna samt genom att undanta vissa områden från avverkning.

Både vi och Skogsstyrelsen har vid flera tillfällen fältbesökt området innan avverkningen.

Ideella organisationer har överklagat avverkningsbeslutet i flera omgångar och till sist avslog Mark- och Miljödomstolen överklagandet och hänvisade till tidigare besked från Skogsstyrelsen att avverkning kan utföras med relevant hänsyn.

Vi anser att vi har planerat noggrant och genomfört åtgärderna enligt gällande standard och andra relevanta regelverk.

Vi respekterar och följer alla aktuella regler och bestämmelser för området som en del av vårt åtagande att balansera skogsbrukets behov med bevarandet av den omgivande miljön.

För mer frågor om ärendet, kontakta vd Magnus Larsson, tel 0280-59 30 17

Datum: 2023-10-10
Kategori: Fiskarhedens Trävaru, Okategoriserad, Startsida