Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

40 elever lärde sig om skogen i Särna-Idre

Hur mäter man höjden på ett träd? Hur gammalt är det? Och röjning av skogen, hur går det till? Vad innebär allemansrätten?

Det fick ett 40-tal fjärde- och femteklasselever i Särna och Idre lära sig på Skogen i Skolan häromdagen. Eleverna fick prova på att borra i trädet och räkna ut åldern med vägledning av Ove Pettersson från Fiskarheden:

Vi vill skapa ett intresse hos barn och unga och förmedla skogens alla möjligheter, både som rekreation men också som arbetsplats.

Borrkärnan ger information om många saker som hur trädet har växt, om det utsatts för några skador och hur gammalt det är.

Besparingsskogen ordnade med bussar från skolan till platsen för dagen, skogsmuseet Lomkällan. Lokala aktörer visade flera delar av skogsbruket ute på stationer och inne i museet fick eleverna se film om hur skogsbruket gick till förr.

Skogen i Skolans uppdrag är att sprida kunskap om skogen och dess möjligheter. Skogen i Skolan förser skolorna med pedagogiska verktyg för att ge eleverna kunskap om skogen, verkar för kontakt mellan näringen och skolan med förankring i det omgivande samhället. Genom Skogen i Skolan har hundratusentals barn fått vistas i skogen och skapat en god relation till sin omgivande natur. Skogen i Skolan vill intressera ungdomar att söka sig till en utbildning och en yrkesbana inom skogssektorn.

Datum: 2023-09-22
Kategori: Fiskarhedens Trävaru, Okategoriserad