Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Markberedning är positivt för klimatet!

Eftersom kolförrådet i marken är dubbelt så stort som i träden har farhågorna varit att markberedning ökar koldioxidutsläppen. Detta visar sig nu vara överdrivet och till och med felaktigt. Istället har markberedning en positiv effekt på klimatet, så länge den sker på mineraljordar och inte på torvmark. Markberedning förbättrar etableringen av plantan och ökar tillväxten på de växande träden, vilket istället ger ett ökat koldioxidupptag. Ett försök visar att omkring 10 resp 23 ton (harv resp högläggning) mer kol hade bundits in i skogen efter markberedning som en konsekvens av ökad tillväxt i trädbiomassan.

Riktigt positiva nyheter alltså, markberedning är bra både för skogsproduktionen och klimatet.

Resultatet presenterades nyligen på Skogforskdagarna av forskare Monika Strömgren, som hänvisade till flera vetenskapliga artiklar, se exempel nedan.

Litteratur och rapporter:
Stubbrapport.pdf (slu.se)

Mjöfors K, Strömgren M, Nohrstedt, H-Ö, Gärdenäs AI (2015) Impact of site-preparation on soil-surface CO2 fluxes and litter decomposition in a clear-cut in Sweden. Silva Fennica 49 (5) 1403.

Mjöfors K, Strömgren M, Nohrstedt H-Ö, Johansson M-B, Gärdenäs AI (2017) Indications that site preparation increases forest ecosystem carbon stocks in the long term. Scandinavian Journal of Forest Research, 32(8) 717-725. DOI: 10.1080/02827581.2017.1293152

Strömgren M, Mjöfors K, Olsson B A (2017) Soil-surface CO2 flux during the first 2 years after stump harvesting and site preparation in 14 Swedish forests. Scandinavian Journal of Forest Research 32(3) 213-221. DOI: 10.1080/02827581.2016.1221993


Datum: 2023-09-15
Kategori: Fiskarhedens Trävaru, Okategoriserad, Startsida