Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Energifrågan – ett hett ämne

En utmanande omvärldssituation manar oss att lägga fokus på att förädla den lokala verksamheten. Möjligheten används för arbete mot att bli självförsörjande gällande elförbrukning.

Text från Siljan News – Läs originalartikel här!

Under 2022 har Fiskarheden varit snabba på bollen gällande elektrifiering genom att bygga 76 laddpunkter för anställdas och besökares elbilar. Ett steg för att möta den förväntade ökningen av efterfrågan på elbilsladdning. Nu tar man nästa, betydligt större steg i arbetet kring att optimera energiförsörjningen.

Att vara självförsörjande inom elproduktionen är vanligt bland pappersbruk, men som sågverk ligger Fiskarheden Trävaru AB i framkant med sina planer. Företaget som just avverkat sitt stora 100-årsjubileum fortsätter att utvecklas och att vara nyskapande.

— Det är ovanligt i Sverige och Skandinavien men vanligare i Centraleuropa där elpriset av tradition är högre, berättar Magnus Larsson, VD Fiskarheden Trävaru AB.

Man ser nu över vilken teknik som skulle kunna användas och vilka investeringar som är rimliga.

Ett värmekraftverk är det troligaste alternativet där man kan återvinna företagets egna biprodukter för att omvandla till energi. Nästa steg är att se över om en ny anläggning ska sättas upp, hur stor den i så fall ska vara och vilken mängd ström kan komma att producera.

VD Magnus Larsson ser idag ett rimligt första steg som att försörja cirka 50-60 procent av företagets elförsörjning på egen hand.

— Vi skulle kunna vara helt självförsäljande om tre till tio år. Ju förr desto bättre. Det beror på konjunkturer och elpriserna framöver hur aktuellt behovet blir. I teorin skulle det kunna gå på 30 månader men det skulle innebära investeringar på en orimlig nivå, säger Magnus Larsson, VD.

Skulle man då kunna tänka sig att Fiskarhedens elproduktion kan spilla över även till andra verksamheter i närområdet? Svaret är ja, på sätt och vis.

— När verksamheten är igång kommer den att förbruka all el vi skapar men när produktionen står still, under nattetid exempelvis, skapas ett överskott, berättar Magnus Larsson.

Text: Viktoria Åkesson Forsman, Siljan news

Datum: 2023-08-08
Kategori: Fiskarhedens Trävaru, Startsida