Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Antalet tågavgångar tredubblas från Malungsforsterminalen

Fiskarheden utvecklar hållbar godstrafik på Västerdalsbanan

Fiskarhedens Trävaru AB och Green Cargo har ingått ett nytt avtal i samarbete med logistikföretaget Träfraktkontoret AB i samverkan med terminalbolaget Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB.

Malungsforsterminalen kommer från december 2023 att ingå i Green Cargos nätverk i Skandinavien och Europa och möjliggöra att fler transporter lyfts över på tåg som normalt går på lastbil ut i Europa. Fiskarheden har tidigare haft en containerpendel i veckan på järnväg och med det nya avtalet kommer antalet avgångar att tredubblas.

Klimatsmart järnväg och förstärkta export- och importmöjligheter
– Detta avtal gynnar inte bara Fiskarheden utan hela regionens företag att kunna lägga om sina transporter från väg till klimatsmart järnväg, vilket betyder förstärkta export- och importmöjligheter för regionen, säger Joakim Limberg, marknadschef på Fiskarhedens Trävaru AB.

Transporterna omfattar inledningsvis flera containertåg per vecka till Göteborgs hamn, och det finns tidtabeller för fem avgångar vilket gör det möjligt att snabbtutöka godstrafiken med exempelvis trailertransporter och vagnslast.

Unik räckvidd till hela Sverige och kontinenten
– Att Green Cargo får förtroendet att transportera Fiskahedens trävaror är resultatet av en god dialog och relation med Fiskarheden, Terminalsbolaget och Träfraktkontoret, men även med kommunen som driver på för att samordna och utveckla järnvägstransporterna på Västerdalsbanan. Med Green Cargos nätverk får den regionala trävaruindustrin och logistiksektorn en unik räckvidd till hela Sverige och kontinenten via järnväg, säger Jonas Börjesson, kundansvarig på Green Cargo.

Samverkan en framgångsfaktor
Ett viktigt syfte med satsningen är att utveckla en hållbar godstrafik i Dalarna och en förutsättning för att öppna nya taxepunkter är att det finns tillräckliga godsvolymer för att järnvägstransporterna ska vara lönsamma. Därför är samverkan med kommunen en framgångsfaktor då de utgör en viktig länk till näringslivet.

– Att Malungsfors nu blir en stark knutpunkt för godstransporter på järnväg och blir en del av Green Cargos svenska och europeiska nätverk är en superrolig och positiv satsning. Både kommunen, näringslivet och Västerdala Terminal och Järnvägsspår har ett starkt engagemang för att fortsätta samordna fler transporter på järnvägen med ännu fler lokala aktörer, säger Hans Unander (S) kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälens kommun.

Läs hela pressmeddelandet här

Olle Larsson, ägare och styrelseordförande Fiskarhedens Trävaru AB tillsammans med Hans Unander, kommunstyrelsens ordförande i Malung-Sälens kommun. 
Datum: 2023-06-29
Kategori: Fiskarhedens Trävaru, Okategoriserad, Startsida