Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Egypten fortfarande viktigt exportland för Fiskarheden

Egypten är fortfarande en av de största exportmarknaderna för Fiskarhedens sågade furuvirke. Virket säljs på brädgårdar och används mestadels till byggnadsmaterial. Transporten sker just nu på lastbil och båt, men kommer snart gå via järnväg och båt.

Nyligen var Joakim och Sandra på säljavdelningen i Egypten och besökte kunder, hamnen i Alexandria, och Egyptiska brädgårdar.

– Transporten går just nu via lastbil från Fiskarheden till Orrskärs hamn utanför Söderhamn, men planen är att öka de miljövänligare tågtransporterna, från Malungsfors tågterminal till Göteborgs hamn, berättar Sandra Larsson, operativ chef på säljavdelningen.

Från Orrskär går transporten till havs vidare med båt till hamnen i Alexandria, Egypten, vilket tar ca 2 veckor. När båtarna närmar sig Egypten lossas virket och flyttas över på mindre pråmar, för vidare transport till olika platser i hamnen. Virket säljs sedan vidare från brädgårdar till kunder och används slutligen till byggnadsmaterial.

Datum: 2023-06-27
Kategori: Fiskarhedens Trävaru, Okategoriserad, Startsida