Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Certifiera din skog!

Visste du att marknaden alltmer efterfrågar certifierade skogsprodukter? Certifieringen kan bidra till att trä och papper blir starkare i konkurrensen med andra material och konkurrenskraften för träbaserade klimatsmarta produkter ökar. Med certifierad skog innebär det att du tar ansvar för både människa och miljö i kombination med ett lönsamt skogsbruk. 

Certifiering tillvaratar markens produktionsförmåga med rätt skogsskötsel för långsiktig avkastning. Ett certifierat skogsbruk tar hänsyn till både natur- och kulturmiljöer men också till närboende som berörs av en avverkning.

Certifiering är frivilligt. Genom att certifiera skogen tar du ansvar för människor och miljö samtidigt som ditt skogsbruk bedrivs hållbart och blir mer lönsamt.

Du måste acceptera kakor för att kunna visa detta innehåll
Datum: 2022-03-14
Kategori: Fiskarhedens Trävaru