Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Vilka krav ställer vi på den virkesråvara vi köper in?

All inköpt råvara ska minst uppfylla FSCs standard för Controlled Wood, läs mer här.

Vi har tydliga riktlinjer för råvaranskaffning. Vi avstår aktivt från handel med råvara som avverkats olagligt. Vi handlar inte heller med råvara från skogar där avverkning sker i strid med traditionell sedvanerätt, mänskliga rättigheter eller från skogar med höga bevarandevärden/nyckelbiotoper.

Datum: 2023-03-16