Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Var hamnar min skog i slutändan?

När du har sålt din skog till oss går talltimret och en del av grantimret in till sågen. Där sorteras, sågas, kapas, torkas och packas det. Mer än 90 procent säljs sedan vidare utanför Sveriges gränser via fartyg från Sveriges hamnar. Algeriet och Egypten i Nordafrika är de vanligaste destinationerna. Men Fiskarhedens produkter efterfrågas på många andra håll ute i världen, exempelvis Storbritannien och Japan. Det används sedan till att bygga hus, broar, möbler, fönster etc. Ditt favoritträd kanske är en vackert snidad byrå i Egypten idag.

Restprodukterna från sågen tas också tillvara. Spån och flis blir till spånskivor, papper och pellets. Bark, kvistar och trädtoppar blir till biobränsle eller täckbark för odlingar. Vi kan lova att inget går till spillo.

Datum: 2023-02-03