Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Vad menas med att ni är skonsamma när ni köper in råvara?

Vi strävar efter att bedriva verksamheten på ett så skonsamt sätt som möjligt för skogen, miljön och för de anställda. Vi vill att råvara till största möjliga andel kommer från miljöanpassat, certifierat skogsbruk och allt vad det innebär. Alltså kontrolleras virkets ursprung för att kunna utesluta genetiskt modifierade träd eller virke som avverkats i strid med traditionella eller medborgerliga rättigheter. Vi kontrollerar också att det inte kommer ifrån skyddade skogar eller skogar som har avverkats för att kunna använda området för plantager eller icke-skoglig verksamhet.

Datum: 2023-02-07