Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Hur mycket avverkas i Sverige på ett år? Är avverkningen högre än tillväxten?

Sverige har dubbelt så mycket skog i dag jämfört med för 100 år sedan. 1923 fanns det ungefär 1,7 miljarder skogskubikmeter och i dag har vi 3,6 miljarder skogskubikmeter.

Datum: 2023-03-16