Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Hur mäts skogens volym?

Skogen mäts i kubikmeter, m3. Skogskubikmeter (m3 sk) är volymen av stammen inklusive bark, men utan grenar och stubbe. En 26 meter hög gran med en brösthöjdsdiameter lika med 32 cm är ungefär 1 m3 sk.

Datum: 2023-03-16