Meny Stäng Sök Stäng

Fiskarhedens Trävaru AB

Timber that makes a difference

Fiskarheden är inte bara ett sågverk. Fiskarheden är en del av människors privatliv samtidigt som vi har en nyckelroll i en förnybar framtid. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där människor känner delaktighet. Vi arbetar för att skapa hållbara lösningar genom hela vår verksamhet. Vi arbetar tillsammans med stark framtidstro för att nå gemensamma mål. Med den här filmen vill vi förmedla glädjen och den framåtanda som finns både hos oss och i den bygd där vi verkar.
Du följer väl oss?

Instagram

Följ oss i vår vardag på Fiskarhedens Trävaru. Det kan bli allt från virkesköp i Ekshärad, gallring i Lillhärdal eller virkesoptimering i CT-loggen i Fiskarheden. Välkommen!