Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Om att sälja skog

Affärsformer

När du säljer skog till Fiskarheden väljer du mellan avverkningsuppdrag, leveransrotköp och leveransvirke. Prata med din lokala virkesköpare. Tillsammans hittar vi den form som passar dig och din skog bäst.

Miljö och hållbarhet

Fiskarheden verkar för att arbetet bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för både
människan och miljön. Det beskrivs i vår miljö- och spårbarhetspolicy som finns att ladda ner på hållbarhetssidan. Här finns också våra certifikat samlade för nerladdning.

Hela värdekedjan från skog till virke

Hos Fiskarheden finns alla kompetenser i värdekedjan under samma tak. Från plantering och avverkning via effektiva transporter till moderna sågverkstjänster och professionell försäljningsorganisation. Nedan ser du hur värdekedjan ser ut från att virket lämnat skogen och kommer in till sågverket i Fiskarheden.

Virkets väg

Följ stocken hela vägen från skogen till leverans

Träffa en virkesköpare

Vi på Fiskarheden kan trakten och bryr oss om den. Prata med oss om du funderar på något som har med skogen att göra. Vi ser till att du får ut det rätta värdet av din skog, samtidigt som vi värnar om miljö och klimat.