Virket som Fiskarheden hanterar ska inte enbart avverkas, sågas och säljas. Vi behöver även ta hänsyn till virkets så kallade fuktkvot.

Fuktkvoten ska ligga på mellan 10-18 procent, beroende på slutprodukt. Limfog och möbelvirke behöver vara så torrt som möjligt vilket betyder en fuktkvot på omkring 10-12 procent, medan konstruktionsvirke ska ligga på 16-18 procent och trall på 18-20 procents fuktkvot.

Våra torkskötare, som kvalitetssäkrar virket genom torrviktsprover och klyvprover, har därför en viktig roll i processen.

– Torrviktsprover görs genom att jämföra vikten på virkesbitar före och efter 24 timmars torkning i ugn. Klyvproverna görs på mindre bitar för att kontrollera spänningen i virket, som ska vara så liten som möjligt och som beror på fuktkvoten, förklarar Lennart Holmer, torkskötare på Fiskarheden.

– Virket har olika egenskaper beroende på årstid. På försommaren är virket som torrast. I augusti då virket har bevattnats över sommaren är det blött och på vintern när kylan kommit är virket fruset och blött. De här olikheterna kompenserar vi med hjälp av olika torkkraft, säger Lennart Holmer.

Torrviktsprover görs genom att jämföra vikten på virkesbitar före och efter 24 timmars torkning i ugn. Foto: Anneli Morelius