Meny Stäng Sök Stäng

Specialsortiment

Vi på Fiskarheden ser till att du får ut skogens rätta värde då vi tar till vara på din skogs kvaliteter. Med vårt specialsortiment ökar virkesvärdet i din skog. Nu lanserar vi vårt nyaste specialsortiment: Möbelfura.
Kontakta din lokala skogsrådgivare om vilka kvaliteter som finns i din skog.


Nyhet!
Möbelfura

Möbler, paneler med mera.

Sortimentbeskrivning
Vårt senaste specialsortiment heter Möbelfura och är ett friskkvistsortiment av klentimmer. Den är eftertraktad av möbel- och paneltillverkare och används bland annat till sängar, bord, stolar och innerpanel.

Vår unika processkedja för klentimmer gör att det varken skapas merjobb eller kostnader kopplat till sorteringen genom följande två led:

  • Sortering av klentimmer görs vid mätstationen på sågverket och behöver då inte särskiljas från övrigt timmer i skogen.
  • Kvalitetsklassningen görs med hjälp av vår högteknologiska virkesröntgen, CT-logen, med hjälp av sk semi-automatisk mätning istället för manuell hantering. Detta gör att du får betalt för dina unika virkeskvaliteter hos oss.

Beståndsval och träslag
Finns i stort sett i alla tallskogar, både gallrings- och slutavverkningsskog och tas ut i dimensionerna 14-20,6 cm. Möbelfura kan tas ut från alla stockar, utom rotstocken, och innehåller alltid några friskkvistvarv.


Verkar det intressant?

Kontakta någon av våra virkesköpare

Med tekniken i ett av Sveriges modernaste sågverk kan virkesutbytet och andelen högkvalitativt virke maximeras – och du kan få rättvist betalt för alla värden. Sälj din skog till Fiskarheden, vi finns i norra och västra Dalarna, Härjedalen, Hälsingland och Värmland.