Är du också ute och tittar i trädgården efter spirande plantor? Kanske behöver jorden förbättras eller täckas mot ogräs? I så fall kan du göra det med skogens naturliga produkter!

När vi avverkar ett träd och förädlar det går inget till spillo. Detta är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Våra produkter ingår i ett naturligt kretslopp och barken är inget undantag. Innan vi sågar träd till plankor tar vi bort barken. En del av tallbarken säljer vi vidare till Rölunda Gård som jobbar med levande jordar och tar fram naturgödsel och jordförbättringsprodukter. Färsk tallbark används som täckbark för yttäckning av jordar, ogrässkydd eller som dekoration medan gammal bark blir barkmull, vilket är väldigt bra som jordförbättring.

– Barken gynnar mikrolivet i jorden och ingår i det naturliga kretsloppet genom att utgöra mat till svampar som är viktiga nedbrytare i ekosystemet jord, berättar Niklas Vestin, vid Rölunda. Genom barkens jordförbättrande egenskaper ges förutsättningar för mer växter, som kan binda mer kol.

Genom att återföra restprodukter som bark från sågverket skapas förutsättningar för ny jord som i sin tur ger grunden för nya växter och träd.

Här kan du få fler trädgårdstips från Rölunda Gård: https://www.rolunda.com/