Meny Stäng Sök Stäng

Hur går en skogsaffär till egentligen? Här kan du se det vanliga förloppet, steg för steg. Du börjar alltid med att ta kontakt med en av våra inköpare som finns nära din skog, om inte vi hinner höra av oss först. Ta kontakt

Inventering av skogsmark
Steg 1

Vi besöker ditt aktuella skifte

Inventering och taxering

Efter inledande kontakt med en av våra virkesköpare görs en fältinventering av din skog. Vi går igenom vilka behov som finns och vilka mål du har med din fastighet. Därefter görs en taxering, det vill säga en ungefärlig bedömning av hur stor volym som de planerade åtgärderna kommer att ge samt ett preliminärt virkesvärde.

kontraktskrivning
Steg 2

Vi skriver kontrakt

Kontrakt, registrering och utbetalningar

När vi är överens om vilka skogsåtgärder som ska göras skriver virkesköparen ett kontrakt med dig, som ni går igenom tillsammans. I detta skede rekommenderar vi även att du planerar hur du vill ha utbetalningarna av virkeslikviden så att de passar din ekonomi på bästa sätt. Betalplan eller insättning på ett skogskonto är några alternativ på hur du kan fördela inkomsterna från skogen över flera år. Uppgifterna från avtalet registreras i VSOP, som är Fiskarhedens affärssystem. Där anges bland annat identiteter för säljare och köpare samt kartkoordinater för den trakt det gäller.

Planering
Steg 3

Åtgärderna schemaläggs

Inplanering av skogstjänster

Skogsåtgärderna planeras utifrån det vi kommit överens om. Maskingruppen som ska utföra arbetet får tydliga instruktioner baserade på vår överenskommelse och kan planera in
avverkningen, eller annan tjänst, med passande maskiner vid lämplig tidpunkt. Du kommer att få besked om när arbetet ska påbörjas.

Vältlapp
Steg 4

Åtgärderna utförs

Avverkning och vältlappar

Den schemalagda åtgärden utförs av våra egna entreprenörer. Vid gallring eller avverkning körs virket fram till bilväg. Det läggs upp och märks med vältlappar. På dessa finns ett unikt nummer som gör att virket kan härledas till just ditt kontrakt.

CT-log
Steg 5

Ditt virke mäts upp

Transport och inmätning

Det avverkade virket transporteras till en mätstation i anslutning till sågverket eller massaindustrin. Där genomför Biometria en opartisk mätning av virket, så att du som skogsägare kan vara helt trygg i din virkesaffär.

skogsagare
Steg 6

Vår virkesaffär slutredovisas

Avräkning och utbetalning

När allt virke från din avverkning är inkört och inmätt gör Fiskarhedens Trävaru en slutredovisning som ger en totalbild av kontraktet. Därefter betalas köpeskillingen ut till dig enligt överenskommelsen i ditt kontrakt.

Granplanta för hållbart samhälle
Steg 7

Föryngra din skog

Skogsvård

Om du har låtit göra en slutavverkning bör föryngringsåtgärder vidtas de närmaste åren efter avverkningen. Fiskarhedens Trävaru hjälper till med markberedning, plantering och liknande tjänster.

Ta kontakt med oss

Hitta din närmaste skogsrådgivare och virkesköpare