Meny Stäng Sök Stäng

Enkelt, tryggt och rättvist

Sälja skog till oss innebär maximalt virkesutbyte

Sälja skog är ett stort beslut. Fiskarheden har många virkesköpare och skogsrådgivare i närheten av dig och din skog. De känner markerna och kan skogsbeståndens förutsättningar och vilka värden de kan skapa. Med tekniken i ett av Sveriges modernaste sågverk kan virkesutbytet och andelen högkvalitativt virke maximeras – och du kan få rättvist betalt för alla värden.

Förnyelsebart och värdeskapande

När du säljer din skog till Fiskarheden är du en del av vårt hållbarhetsarbete. Vi verkar för att alla aktörer i värdekedjan – från plantering till slutavverkning – mår bra och kan försörja sig under rimliga arbetsvillkor. Samtidigt arbetar vi för att det ska ske med så lite påverkan på närmiljön och klimatet som möjligt, genom att exempelvis utveckla miljövänligare transporter. Vår önskan är att nästa generation får uppleva en sund skog som den ständigt förnyelsebara värdeskapare den är.

Redo att göra ditt livs affär?

Hitta din närmaste virkesköpare

Vår skogsavdelning har gedigen kompetens, lång erfarenhet och etablerad lokalkännedom i Värmland, Dalarna, Härjedalen och Hälsingland. Vi kan trakten och bryr oss om den.

Nyttiga svar på vanliga frågor

Här kan du läsa svaret på några av de vanligaste frågorna vi får. Men naturligtvis är du alltid välkommen att ringa någon av våra virkesköpare för att på svar på dina frågor eller ett gott råd.
Vad menas med att ni är skonsamma när ni köper in råvara?
+ Läs svar - Dölj svar

Vi strävar efter att bedriva verksamheten på ett så skonsamt sätt som möjligt för skogen, miljön och för de anställda. Vi vill att råvara till största möjliga andel kommer från miljöanpassat, certifierat skogsbruk och allt vad det innebär. Alltså kontrolleras virkets ursprung för att kunna utesluta genetiskt modifierade träd eller virke som avverkats i strid med traditionella eller medborgerliga rättigheter. Vi kontrollerar också att det inte kommer ifrån skyddade skogar eller skogar som har avverkats för att kunna använda området för plantager eller icke-skoglig verksamhet.

Var hamnar min skog i slutändan?
+ Läs svar - Dölj svar

När du har sålt din skog till oss går talltimret och en del av grantimret in till sågen. Där sorteras, sågas, kapas, torkas och packas det. Mer än 90 procent säljs sedan vidare utanför Sveriges gränser via fartyg från Sveriges hamnar. Algeriet och Egypten i Nordafrika är de vanligaste destinationerna. Men Fiskarhedens produkter efterfrågas på många andra håll ute i världen, exempelvis Storbritannien och Japan. Det används sedan till att bygga hus, broar, möbler, fönster etc. Ditt favoritträd kanske är en vackert snidad byrå i Egypten idag.

Restprodukterna från sågen tas också tillvara. Spån och flis blir till spånskivor, papper och pellets. Bark, kvistar och trädtoppar blir till biobränsle eller täckbark för odlingar. Vi kan lova att inget går till spillo.

Hur kan jag lita på att jag får rätt betalt?
+ Läs svar - Dölj svar

Den här frågan har flera svar, från olika perspektiv:

1. När du anlitar någon av våra kunniga virkesköpare och rådgivare kan de gå över din skog och rekommendera rätt åtgärder i rätt tid för bästa virkeskvalitet. Att utföra röjning i tid är exempelvis en bra investering. Träd som har sämre potential tas då bort för att de inte ska ta näring från de fina träden som ska växa sig stora och höga. En regelbunden gallring är också viktig.

2. Innan det är dags för avverkning går vi ut och märker ut och planerar trakten. Om det gäller gallring, ser vi till att gallra fram och satsa på rätt träd med tanke på bästa möjliga kvalitet och växtkraft.

3. Alla våra entreprenörer är certifierade och det ger goda förutsättningar för att åtgärderna utförs så bra och skonsamt som möjligt.

4. När stockarna kommer till sågen kvalitetsbedöms de av Biometrias virkesmätare. Biometria är en oberoende förening och ägs av både köpare och säljare. De följer virkesmätningslagen och du kan vara säker på att få en opartisk bedömning av stockarna.

5. Vi har en modern maskinpark (CT-loggen) som mäter in varje stock separat. Det optimerar sågutbytet.

Har ni några tips om man vill jobba med skog?
+ Läs svar - Dölj svar

Skogen är verkligen en framtidsbransch! Hela världen försöker hitta naturliga råvaror för att ersätta fossila material, plast, metall och syntet mot produkter från skogen mer och mer.  Vi söker personal regelbundet och erbjuder även en lärlingsutbildning till sågverksoperatör. Efter 20 veckor är du färdigutbildad och kan få jobb på ett modernt sågverk.

Sågverksoperatör är ett samlingsnamn för dem som sköter olika slags maskiner i ett sågverk. I sågverksoperatörens arbete ingår bland annat att övervaka och styra det maskinella arbetet vid sågverket från ett kontrollrum eller ute i sågverket. Vid ett sågverk arbetar även torkoperatörer/torktekniker som planerar och övervakar den datorstyrda torkprocessen av virket. Virkessorterare är en annan yrkesgrupp på sågverket. Som virkessorterare arbetar man vid ett justerverk med att bedöma det slutgiltiga formatet och kvaliteten på virket.

  • Lärlingsutbildning med 30% teori och 70% arbetsplatsförlagt utbildning (heltid 100%)
  • Teorin genomförs på Fiskarhedens Trävaru AB i Transtrand.
  • Praktikplatser kommer att ordnas på sågverk i Dalarna eller på annan hemort
  • Efter utbildningen får du betyg i gymnasiekurserna och ett intyg där din titel Sågverksoperatör står skrivet.
  • Subventionerat boende ordnas för dig som behöver under teoriveckorna på Fiskarheden.

För mer information, läs här!

Sälja skog?

Ett gott råd

Behöver du rådgivning i skogliga frågor? Vill du gallra eller avverka? Kontakta då din lokala skogsexpert från Fiskarheden. Vi har djup kunskap om skogarna i Värmland, Dalarna, Härjedalen och Hälsingland. Alla skogsrådgivare och virkesköpare hittar du under kontakt. På bilden ser du Per Limberg som är ansvarig för virkesinköp.
Ring oss vardagar mellan 07.30-16.30
0280-59 30 00