Meny Stäng Sök Stäng

Virkesproduktion

Virkesproduktionen och den industriella processen för Fiskarhedens sågverk startar redan vid avverkningen i skogen. Vi planerar produktionen efter de mätresultat som skördarens dator visar. Timmerbilar kör sedan det fina tall- och granvirket från avläggningsplatserna runt om i vårt köpområde, vidare till Fiskarhedens sågverk. Massaved och biprodukter transporteras till andra industrier.

Trävaror av hög kvalitet

Fiskarheden producerar furu- och granvirke av hög kvalitet i olika dimensioner. Läs mer om trävarorna här. Nedan ser du de olika stegen i virkesproduktionen i sågverket.

Steg 1

Oberoende inmätning av stockar

De oberoende virkesmätare från Biometria kvalitetsbedömer stockarna när de kommer till sågen. Bedömningen ligger till grund för vad skogsägaren får betalt för sin skog. Därefter barkar vi av stockarna och sorterar dem efter grovlek. Här sitter också första röntgen (CT-logen).
CT-log
Steg 2

Detaljerad mätning i mätram

I sågintaget mäter vi stocken i en tredimensionell mätram för att se stockens storlek, krokighet och ovalitet. Utifrån den informationen läggs stocken in rätt i första sågen mot ett fast sågmönster, sk postning.
Steg 3

Virket sågas till plankor och brädor

Stocken ska gå igenom fyra olika såggrupper för att till slut bli plankor och brädor.
Steg 4

Plankorna sorteras i olika dimensioner

Nästa anhalt är råsorteringen, där vi utför sortering i olika dimensioner. Mellan varje planklager lägger vi horisontella ribbor, sk ströläggning.
Steg 5

Trävarorna torkas till rätt fukthalt

Nu är det dags för torkning i kammartorkar eller vandringstorkar. Vi har totalt 41 torkar. Det är användningen av virket som avgör torkningsgraden, som kan varieras mellan 10 och 20 procent.
Steg 6

Kapas i justerverket och märks upp

Justerverket är sista anhalten för virket innan leverans. Här sorterar vi allt individuellt efter kvalitet och kapar i önskade moduler eller längder enligt kundens önskemål. Därefter paketeras virket. Varje paket får en specifikation med id-nummer och uppgift om vad paketen innehåller.
Steg 7

Levereras från sågen ut i vida världen

Transporterna från sågverket optimeras och går till någon av våra svenska hamnar. I hamnen lagras virket skyddat från väder och vind i väntan på transport ut i vida världen.

Kontaktpersoner på sågverket 3