Meny Stäng Sök Stäng

Pressmeddelanden

2021-11-19

Fiskarheden bildar fastighetsbolag

Nu tar vi nästa steg för att utveckla regionen och fjällvärlden med ett hållbart och långsiktigt fokus. Tillsammans med lokala aktörer ska vi erbjuda attraktiva bostäder och lokaler för såväl turister som kommuninvånare, entreprenörer och säsongsarbetare.

– Fiskarheden är ett familjeföretag som ser långsiktigt på de investeringar vi gör, säger VD Magnus Larsson. Genom vårt nybildade fastighetsbolag kan vi bidra till en levande bygd och göra kommunen ännu mer attraktiv att besöka och leva i. Som kommunens största industriföretag känner vi ett ansvar att investera lokalt och att både människa och natur ska gagnas på lång sikt.

I Malungs-Sälens kommun, och framför allt nära fjällen, är efterfrågan på bostäder mycket stor. Genom Fiskarhedens Fastigheter kan vi både bidra till en levande bygd samtidigt som vi breddar vår egen verksamhet och närmar oss vår vision om att vara en växande, hållbar samhällsbyggare med nöjda kunder i alla led.


2019-12-17

Magnus Larsson ny VD på Fiskarhedens Trävaru AB

Från 16 december är Magnus Larsson ny VD på Fiskarhedens Trävaru AB. Han efterträder sin far, Olle Larsson, som drivit företaget sedan 1988.

– Det känns både bra och spännande. Men också tryggt, eftersom jag fortsatt kommer att ha min far som bollplank. Det är roligt att ta över ett företag med så fantastisk historik och att få fortsätta på den vägen, säger Magnus Larsson.

Magnus har tillbringat en stor del av sin uppväxt nära sågverket och har god kunskap om alla ingående delar. Han har sommarjobbat inom företaget från tidig ålder och arbetat heltid sedan 2010, först på produktionsavdelningen vid råsorteringen och som pannskötare, sedan på försäljnings- och marknadssidan efter ett avbrott i Canada. De senaste tre åren har han, som vice VD, arbetat brett över hela verksamheten, sida vid sida med sin far.


2019-11-23

Första timmertåget till nya terminalen i Malungsfors

Söndagen 17 nov kom första timmertåget till nya terminalen i Malungsfors. Det var 1200 m3 talltimmer från Gävle som skulle fraktas till Fiskarhedens sågverk för vidareförädling till sågade trävaror.

Genom att lastbilstransporter ersätts med tåg minskar användningen av de fossila bränslena på sikt ner till en femtedel, alltså får vi bort 80% av utsläppen för den godsmängd vi kan transportera med tåg.


2019-08-16

Stora miljövinster när Fiskarheden börjar transportera på nyöppnade Västerdalsbanan

Den 20 augusti 2019 invigs den nya Västerdalsbanan på upprustade virkesterminalen i Malungsfors med pompa och ståt. Bland annat kommer infrastrukturminister Thomas Eneroth vara på plats tillsammans med investerarna, där Fiskarheden är en viktig delägare och initiativtagare. Direkt efter invigningen startar Fiskarheden upp sina tågtransporter på Västerdalsbanan.

Olle Larsson, initiativtagare till Västerdalsbanan och vd på Fiskarheden är mycket glad över att tågen ska igång i augusti:

– Att kunna transportera sågverksflis, biobränsle och sågade trävaror på järnväg innebär ett klimatsteg helt i linje med våra miljömål. Vi räknar med att koldioxidutsläppen på sikt minskar till en femtedel när vi transporterar på tåg jämfört med lastbil, alltså får vi bort 80% av utsläppen för den godsmängd vi kan transportera med tåg. På sikt kan det innebära en minskning med 75 lastbilar i veckan.