Då kom en stor björn springande rakt emot mig. I full galopp. Kanske på 5-6 meters avstånd. Det gick så otroligt fort.

I helgen börjar årets björnjakt. För jägarna är det en av få chanser att träffa på björn. Men för den skogliga personalen finns den möjligheten, eller risken, betydligt längre tid under året och det är heller inte ovanligt att människor som arbetar i skogen träffar på björn.

Ove Pettersson, virkesköpare vid Fiskarheden, har mött björn flera gånger men minns speciellt en gång när den kom så nära som 5-6m. ”Jag vrålade rakt ut för att skrämma den och viftade med armarna. Då stannade den upp men närmade sig igen och jag skrek på nytt. Allt jag hade var en klave i handen, ett mätinstrument vi använder inom skogsbruket för att mäta trädstammars diameter. Jag tänkte att om björnen anfaller får man väl slå så länge det bara går med klaven.”

Enligt en studie från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, är det björnen som svenskar fruktar mest av alla djur. Ove Pettersson är inte en av dem, trots det han varit med om. ”Nä, jag känner ingen björnfrossa eller rädsla men har respekt för djuret. Björnen drar ju hellre iväg om den kan. Oftast är björnen räddare än människan. Och genom att ha ljud för sig håller man oftast björnen på avstånd. Man kan vissla”, säger Ove Pettersson.

Läs hela berättelsen från DT, Mora Tidning, om björnens skenattack mot Ove.