Meny Stäng Sök Stäng

Vi behandlar inkomna ansökningar vid fyra tillfällen per år. Sista ansökningsdatum är således följande: 28 feb, 31 maj, 30 sept och 30 nov.

Vår sponsring ska utveckla samhället och bygden. Hållbarhet ska alltid finnas med i grunden liksom den lokala förankringen. Sponsringen ska bidra till att stärka varumärket Fiskarheden. Nyttan för Fiskarheden vägs in i valet av vilka som sponsras.

Vi sponsrar i första hand lokala föreningar, klubbar och organisationer inom Fiskarhedens verksamhetsområde. Vid frågor, vg kontakta våra lokala virkesköpare. I andra hand sponsrar vi enskilda individer som är av speciellt intresse för Fiskarheden och har lokal anknytning till de områden där vi verkar. När det gäller idrottare är ett kriterie för sponsring att idrotten ska utgöra den huvudsakliga sysslan. Sponsringarna utvärderas varje år och ny bedömning för kommande år görs utifrån de ansökningar som kommer in.

Kriterierna är att föreningen eller organisationen verkar utifrån ett mångfalds- och jämlikhetsperspektiv där faktorer som bl a kön, ursprung och sexuell läggning värderas lika. Den som sponsras ska dela Fiskarhedens värdegrund som är inkluderande, gemensamt och hållbart. Vi strävar efter en geografisk spridning över Fiskarhedens verksamma områden, dock alltid med en lokal anknytning.

Vi sponsrar inte företag eller verksamhet med partipolitisk eller religiös verksamhet.

Ansökan gör du genom att fylla i formuläret nedan.

    Tidsperiod för samarbetet (från-till)