Meny Stäng Sök Stäng

Vi har en råvara, en produkt och en framtidstro som andas hållbarhet. Vi jobbar för att skapa långsiktig lönsamhet som sträcker sig generationer framåt.

För att bli bäst i klassen under lång tid satsar vi på att utveckla vår personal. Detta gör vi genom att utbilda i såväl ledarskap som fackkunskap. Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet är prioriterade områden inom företaget och vi jobbar på många olika sätt för att personalen ska trivas och må bra, se Personalsidan. Den familjära andan och samhörigheten är ett signum för Fiskarheden. För att utveckla arbetsmiljön jobbar vi ständigt med förbättringar, både fysiskt och psykosocialt.

Vi tänker framåt och försöker hela tiden förfina våra arbetssätt och göra dem ännu mer effektiva, säkra och hållbara genom bland annat energibesparingar, ständigt arbete för minskat spill/vrak på sågverkssidan, effektivare och miljövänligare transporter. Ett exempel på det senare är nyöppnandet av Västerdalsbanan.

Ordning och reda är ledord som hjälper oss att arbeta energismart, resurssmart och med rätt kvaliteter.

Miljön

Fiskarheden ska verka för att arbetet bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för både människan och miljön. Det beskrivs i vår miljö- och spårbarhetspolicy som du kan ladda ner här:

Sociala värden

Fiskarheden skapar arbetstillfällen direkt på sågverket och indirekt över hela verksamheten exempelvis genom behovet av entreprenörer.

Vi tar ansvar för hela värdekedjan genom omsorgen av entreprenörerna, vidareutbildningar, sponsring av flera barn- och ungdomslag bara för att nämna några exempel.

Certifiering

Kunderna blir alltmer medvetna om råvaran och förväntar sig att den anskaffas på ett miljöriktigt sätt. Ryggraden i hållbarhetsarbetet är certifieringarna. Efterfrågan på certifierade skogliga produkter är idag hög och trenden är att efterfrågan ökar på marknaden. Allt fler konsumenter och företag blir medvetna om den kvalitetsstämpel som certifieringen innebär.

Ett hållbart skogsbruk innebär för Fiskarheden ett skogsbruk där vi kan tillgodose dagens behov med så lite negativ påverkan för kommande generationer som möjligt. Ett certifierat skogsbruk tar miljömässig och social hänsyn samtidigt som det ger uthållig ekonomisk avkastning. Det ger certifierade skogliga produkter, exempelvis sågade trävaror, papper och kartong.

Fiskarheden är både skogsbruks- och spårbarhetscertifierat och erbjuder även skogsägare hjälp med att certifiera sina fastigheter.


Vår egen certifiering

Spårbarhet

Fiskarhedens Trävaru AB är certifierat enligt PEFC och FSC®.

Här kan du läsa mer om spårbarhetscertifiering FSC >
Och här för spårbarhetscertifiering PEFC >

Fiskarheden tar ansvar för hela kedjan genom att vi är spårbarhetscertifierade. Det innebär att råvaran kommer från certifierade skogar eller är kontrollerat virke, dvs virke som inte kommer från kontroversiella källor enligt FSC Controlled Wood resp PEFC Controlled Sources.

Skogsbruk

Varumärket FSC

FSC Trademark License Code FSC-CO15713


Kreditvärdighet

Fiskarheden Trävaru AB har högsta kreditvärdighet.

Granplanta för hållbart samhälle
Inspiration

I skogen växer framtiden

Ladda ner lite visioner och framtidsspaning om den nya bioekonomin från Skogsindustrierna.
Skogen är framtiden, tåg
Fiskarheden

Läs vår Hållbarhetsrapport

Ladda ner Fiskarheden Trävarus Hållbarhetsrapport för 2021
Bild PEFC revisionsrapport 2019
PDF

PEFC Revisionsrapport 2020

Bild PEFC revisionsrapport 2019
PDF

PEFC Revisionsrapport 2021

Kontaktperson

Certifiering

Om du har några funderingar kring certifiering och vad det innebär, kan du kontakta oss så ska vi hjälpa dig. På bilden Henrietta Budgifvars, ansvarig för certifiering.
Ring vardagar 08-16
0280- 59 30 55