Meny Stäng Sök Stäng

Förutom en erfaren skogsavdelning och ett modernt sågverk som bokstavligen ser virkets sanna kvaliteter, är Fiskarheden medveten om skogen som hållbar framtidsresurs inom många fler områden än enbart virke, papper och energi. Och vi vill gärna bidra till den utvecklingen.

Människan har byggt sina hus av timmer i århundraden. Om man sköter om skogen rätt, röjer, gallrar och återplanterar är trä förnyelsebart i all oändlighet. Inte bara villor, lador och flerbostadshus byggs i trä nu för tiden, utan även stora kontor och höga wood-scrapers.

Trä binder koldioxid under hela sin livslängd, även efter att det avverkats och omvandlats till byggnadsmaterial. När timret har sågats till virke, tas restprodukterna till vara och blir till miljövänliga förpackningar, uppvärmning och biobränsle. Biobränslet kan i sin tur användas för att transportera virket ut till kunden.

Sågverk och kvalificerade skogstjänster

Men skogen är också en arbetsplats. Vi på Fiskarheden skapar jobb på mindre orter och bidrar till livskraftiga lokalsamhällen där människorna trivs. Där blir skogen en del av livskvaliteten. Vi jobbar för att skapa långsiktig lönsamhet som sträcker sig generationer framåt. Att skapa hållbara lösningar genom hela verksamheten är viktigt för oss liksom att kunna tillgodose dagens behov med så lite negativ påverkan som möjligt för kommande generationer.

Genom Fiskarhedens sågverk och med våra kvalificerade skogstjänster arbetar vi varje dag för att skapa en kvalitetsprodukt som är attraktiv i hela världen. På så sätt bidrar alla, både skogsägare, entreprenörer, personal och lokalsamhälle till en grönare planet – det kallar vi ”Timber that makes a difference”.

Fiskarheden

Sågverk och skogstjänster under samma tak

Fiskarheden är ett av Sveriges största privata sågverk. Vi är också ett av få som har en erfaren skogsavdelning med skogsrådgivare och virkesköpare under samma tak. Med över 130 anställda är Fiskarhedens Trävaru AB det största industriföretaget i Malung-Sälens kommun.
Lediga jobb

Gör karriär inom skogen

Skogsbranschen är en framtidsbransch som erbjuder många spännande arbetstillfällen. Bland annat är Fiskarheden med och driver en sågverksoperatörsutbildning.