Nu kommer det gå snabbare mellan virkesköp och avverkning för skogsägare i Västerdalarna och norra Dalarna. Ett skäl till det är att Emanuel ”Manne” Davidsson har börjat som ny planerare på Fiskarheden. Han kommer jobba med förberedelse av avverkningar i västra och norra Dalarna. Med hjälp av Manne kommer vi att korta ledtiderna från köp av virke till avverkning och få en jämnare kvalitet på traktplaneringen.

Och det andra skälet är en helt ny skogsmaskin. Fiskarhedens entreprenör Hellström Skog AB har investerat i en ny skördare som ska avverka skog i området. Jonny Hellström är glad över nya skogsmaskinen:

– Det är en Komatsu 931, som ska gå i både slutavverkning och gallring. Den tidigare maskinen byttes ut på grund av åldersskäl och behovet av ökad kapacitet, berättar han.

Vi på Fiskarheden säger välkomna både till Manne och till den nya starka skogsmaskinen som ger oss högre kapacitet och minskad risk för markskador!

Vill du ha hjälp med bättre planering för din skog? Kontakta Manne på telefon 073-802 19 02 så berättar han mer.

Bilden från vänster: Emanuel ”Manne” Davidsson, Fiskarheden, och Erik Persson, Hellströms Skogs AB.