Sista veckan i juli inviger vi ett helt nytt timmerintag på sågverket. Det befint­liga ­timmerintaget, som­ byggdes­ på­ 70-talet ersätts­ av­ en ­toppmodern ­invester­ing ­från­ den­ österrikiska ­tillverkaren­ Springer.­

Det­ första ­året­ kommer ­vi ­att­ kunna­ utnyttja­ ungefär­ 50­ procent­ av­ den ­nya kapaciteten,­ men ­nästa ­år ­bygger ­vi­ om­ vår ­såglinje­ för­ att­ öka­ produktionstakten­ ytterligare,­ förklarar­ Karl­ Lundevall,­ Production ­Engineer på Fiskarheden.

Det ­nya ­timmerintaget ­har ­en ­utformning­ som ­bullrar­ mindre,­ vilket är­ bra­ både­ ur­ arbetsmiljösynpunkt­ och ­för­ närboende.­ En ­mätram ­från ­Mirotec ­kommer ­att ­installeras,­ som­ ett­ komplement ­till ­CT-log-systemet­ för­ att­ få­ ut­ mer­ av ­skogsråvaran.­

Det­ här ­är­ en­ del­ i­ en ­flerårig ­investering ­för ­att­ höja­ produktionstakten­ och­ vara­ en­ välinvesterad­ och ­modern ­industri,­ säger­ Karl­ Lundevall.

Vill du veta mer om effekterna av kapacitetshöjningen? Kontakta Karl Lundevall på telefonnummer 070-641 15 34.