Fortsätt till huvudinnehållet
Logo

Nyheter

Calle - virkesköpare och musiker

Carl-Henrik Öjeberget är en av Fiskarhedens virkesköpare i Värmland. Han anställdes så sent som 2021, men har redan kommit in ordentligt i jobbet och hunnit etablera många kontakter med skogsägarna. I senaste numret av tidningen Skogen intervjuas han  i ”Ny på jobbet” och berättar där om sitt stora skogsintresse men också om sin bakgrund inom musiken. Carl-Henrik, eller Calle, har turnerat en del med sin bror och spelar fiol, mandolin, trummor och sjunger gärna om tillfälle ges.  Läs gärna hela artikeln här: Skogen nr 3 2022 (pdf)

Datum 2022-04-05
Kategori Fiskarhedens Trävaru
Studiebesök vid Microtec i Italien

Fiskarhedens produktionsledning var nyligen på studiebesök vid företaget Microtec i Bressone, Italien. Syftet med resan var vidareutbildning i Microtecs system samt att upprätthålla kontakten mellan företagen. -Vi har tät förbindelse med Microtec i vardagen, speciellt på telefon, och det är därför bra att träffas även i verkligheten någon gång. Det underlättar kontakterna framåt, säger Kenth Svensson, driftledare vid Fiskarhedens sågverk.Microtecs system utgörs av avancerad mätutrustning och finns på flera platser inom sågverket, bl a på mätstationen, sågen och justerverket.

Datum 2022-04-01
Kategori Fiskarhedens Trävaru
Certifiera din skog!

Visste du att marknaden alltmer efterfrågar certifierade skogsprodukter? Certifieringen kan bidra till att trä och papper blir starkare i konkurrensen med andra material och konkurrenskraften för träbaserade klimatsmarta produkter ökar. Med certifierad skog innebär det att du tar ansvar för både människa och miljö i kombination med ett lönsamt skogsbruk.  Certifiering tillvaratar markens produktionsförmåga med rätt skogsskötsel för långsiktig avkastning. Ett certifierat skogsbruk tar hänsyn till både natur- och kulturmiljöer men också till närboende som berörs av en avverkning. Certifiering är frivilligt. Genom att certifiera skogen tar du ansvar för människor och miljö samtidigt som ditt skogsbruk bedrivs hållbart och blir mer lönsamt.

Datum 2022-03-14
Kategori Fiskarhedens Trävaru