Den nybyggda askcentralen rymmer stora mängder aska.

Strax söder om sågverket i Fiskarheden har vi låtit bygga en ny askcentral för att kunna lagerhålla askan vi får från förbränningspannan. Aska kan återanvändas inom flera områden, bland annat som vitaliseringsgödsling i skogsmark och som konstruktionsmaterial vid vägbyggnation.

– Askcentralen rymmer omkring 3 600 kubikmeter aska, så det ska mycket till för att vi ska kunna fylla den. Nu närmast inväntar vi besiktning från Malung-Sälens kommun, sedan kan centralen tas i drift, säger Karl Lundevall som är projektchef för nybygget.

– Byggandet av askcentralen för lagerhållning, och därmed att kunna återanvända aska, utgör ett av våra miljömål, berättar Karl Lundevall.