-Nu tar vi nästa steg i omställningen för transporter på järnväg. Vi vill visa att det är möjligt att minska användningen av fossila bränslen genom att ersätta lastbilstransporter med tåg och samtidigt öka effektiviteten, säger Joakim Limberg, Sales Manager vid Fiskarhedens Trävaru AB. Nyaste investeringen är en sk loadplate för lastning av virkespaket in i container.

Nyheten om att Fiskarheden nu påbörjar containertransport av sågade trävaror på järnväg har väckt stort intresse både nationellt och internationellt. Idag bjöd Fiskarheden tillsammans med Malung-Sälens kommun in till pressträff vid terminalen i Malungsfors.

– Att det nu ges möjlighet för våra företagare i Västerdalarna att transportera gods i containrar har varit lite av en dröm när vi startade arbetet med att rädda Västerdalsbanan, säger Hans Unander (S).

Tågterminalen i Malungsfors är nu alltså färdig att börja användas för tågtransport av sågade trävaror i containers till hamn. Varje transport till kund ersätter ca 22 lastbilar. Genom containertransporterna minskar totala sträckan till kund med ca 4840 km bilväg för varje tåg, vilket ger en minskning av totalt ca 24 500 kg CO2 hela vägen till Asien.

Tack vare utbyggnaden av terminalen, som har utförts med hjälp av Naturvårdsverkets lokala investeringsstöd Klimatklivet och delägarna i Västerdala Terminal och Järnvägsspår, är det nu möjligt att lasta på tåg tidigare i transportkedjan och närmare industrin Fiskarhedens sågverk.

– Kombinationen järnväg och fartyg är oslagbar när det gäller hållbara, pålitliga och effektiva logistiklösningar och vi är väldigt glada över att Träfraktkontoret, Fiskarheden och ONE nyttjar den potential som finns för att skapa en direktlänk från Malungsfors till världsmarknaden, säger Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

Miljövinster:

• Minskad användning av fossila bränslen genom att lastbilstransporter ersätts med tåg, vilket också medför kortare transportsträcka totalt

• Minskning av CO2 från transporterna

• På sikt kan motsvarande 22 lastbilar ersättas med tåg för varje transport från Malungsfors till kund

• Minskad energiåtgång och effektivare transporter

• Minskat utsläpp av kväveoxiderna NO och NO2 (NOx)

• Minskade utsläpp av andra miljöskadliga partiklar från motorolja, avgaser, asfalt o dyl