Nu tar vi nästa steg för att utveckla regionen och fjällvärlden med ett hållbart och långsiktigt fokus. Tillsammans med lokala aktörer ska vi erbjuda attraktiva bostäder och lokaler för såväl turister som kommuninvånare, entreprenörer och säsongsarbetare.

– Fiskarheden är ett familjeföretag som ser långsiktigt på de investeringar vi gör, säger VD Magnus Larsson. Genom vårt nybildade fastighetsbolag kan vi bidra till en levande bygd och göra kommunen till en ännu mer attraktiv plats att besöka och leva på. Som kommunens största industriföretag känner vi ett ansvar att investera lokalt och att både människa och natur ska gagnas på lång sikt.

Genom vårt nybildade fastighetsbolag kan vi bidra till en levande bygd

I Malungs-Sälens kommun, och framför allt nära fjällen, är efterfrågan på bostäder mycket stor. Genom Fiskarhedens Fastigheter kan vi både bidra till en levande bygd samtidigt som vi breddar vår egen verksamhet och närmar oss vår vision om att vara en växande, hållbar samhällsbyggare med nöjda kunder i alla led och det här är ett första steg.