Meny Stäng Sök Stäng

Arbetsgivaren Fiskarheden

Vi på Fiskarheden känner stolthet när vi pratar om hur vi själva är som arbetsgivare. Vi har låg personalomsättning, vilket är det yttersta kvittot på en bra arbetsplats. Fiskarheden betraktas som en attraktiv arbetsgivare och den familjära ”vi-känslan” är inget som någon enskild person kan belönas för. Nej, det är snarare ett gemensamt ansvar som alla medarbetare tagit under lång tid och skapat en bra arbetsplats för sig själva och för andra. Alla hos oss ska känna sig inkluderade och delaktiga i verksamheten. På Fiskarheden får all personal ta del av flera sociala förmåner.

Kontaktperson för personal- och HR-frågor 1

Framtiden växer i skogen

Sök ditt nya jobb hos oss