På Justerverket pågår en ordentlig uppgradering. Det är nya trimrar, en scanner har byggts om och styrsystemet är utbytt mot ett nyare. Trimmern kapar virket till rätt längd och scannern optimerar kvalitén på brädorna. Med hjälp av styrsystemet säkerställs både funktion och produktion nu och i framtiden.

-Vi uppgraderar för att optimera kapningen och att bättre kunna upptäcka defekter på brädorna, säger kvalitetsansvarig Per-Lennart Olsson. Kunden kommer att få en ännu bättre produkt, och både vi och kunden vinner på detta.

Trimmern, som kapar virket till rätt längd, med ett sk multi track fence framför.
Med hjälp av scannern optimeras kvalitén på brädorna