Olle Larsson, ägare och styrelseordförande på Fiskarheden, fyller 65 år i dagarna. Under hans drygt trettio år vid företaget har utvecklingen varit enorm. När Olle tog över det lokala sågverket 1988 var mycket eftersatt och ineffektivt.

– Vi började med att sätta upp produktionsmål, från 32 000 kubikmeter till 38 000 kubikmeter, med moroten att få åka på utbildning till Kanarieöarna. Målet nåddes andra året och resan genomfördes med hela personalen. Därefter investerades i en ny panncentral och skiftarbete infördes, vilket till en början mötte stort motstånd hos personalen, minns Olle.

Investeringar gav produktionsutveckling

Flera andra investeringar följde och möjliggjorde produktionsutvecklingen, bland annat ny såglinje där ramsågen byttes ut till bandsåg, nytt justerverk och ny mätstation. Trots flera bakslag i form av bränder i justerverk och panna samt takras på justerverket har utvecklingen hela tiden gått framåt.

– Tack och lov kom inga människor till skada vid dessa händelser. Jag har sett händelserna som krokar på vägen och efter dem alltid satt upp nya mål, berättar Olle Larsson.

Drivkraften att utveckla och prova nytt har alltid funnits och genom studiebesök och resor till mässor fick han nya idéer och infallsvinklar. Olle har trivts med sitt jobb och det roligaste har varit att få med sig personalen och när han lyckats knyta ihop skog, produktion och försäljning. Idag genererar företaget många arbetstillfällen och han känner stort stöd och förankring i bygden.

– Det märker man genom att många vill jobba här och att många väljer att sälja sitt virke till oss.

För snart två år sedan tog äldste sonen Magnus över VD-rollen.

– Han driver företaget på ett bra sätt och det har redan skett en positiv utveckling. Jag försöker att inte klamra mig fast och är inte längre med i den operativa driften utan har en mer strategisk roll från sidan som ägare och styrelseordförande i både Fiskarhedens Trävaru AB och Västerdala Terminal och Järnvägsbolag.

Järnväg till Fiskarheden och Sälen

– Målbilden med terminalbolaget är att vi ska komma ända fram till Fiskarheden och Sälen med järnväg, berättar Olle som inte slår sig till ro som pensionär utan har nya projekt på gång. Det finns tankar på utveckling mot vidareförädling men också en del annat, säger han och ler hemlighetsfullt.

Vilka är utmaningarna och möjligheterna för Fiskarheden i framtiden?

– Vi ska fortsätta utveckla sågen med ytterligare produktionsförbättringar för att hänga med i konkurrensen. Det ska vara ett effektivt sågverk även i framtiden. Kanske med högre andel förädling. Granandelen kommer öka och kundsegmentet svänger mer åt den nordiska och inhemska marknaden.

Magnus Larsson, VD, och Olle Larsson, ägare och styrelseordförande vid Fiskarhedens Trävaru AB